Новини

Заседание на УС на БФКА, 12.06.2024 г.
12 юни 2024

Протокол № 9

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 11.06.2024 г.

Присъстват: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Росен Рафаилов, Мартин Пенков, Ивайло Анастасов, Калин Гърбов

Отсъстват: Деница Мирчева, Васил Киров


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава разпределение на бюджета на спортното катерене за участие в предстоящи състезания от международния спортен календар:

СП ю/д – 5 човека, поемат се разноски за път, настаняване, дневни в пълен размер
ЕП м/ж – 3 човека, поемат се разноски за път, настаняване, дневни в размер 50%
ЕК м/ж Аугсбург и СК м/ж Инсбрук – участие Валисия Мей, поемат се разноски настаняване и дневни
СК м/ж Инсбрук, Шамони и Виларс – участие Слав Киров, поемат се разноски за път, настаняване, дневни до 5000 лв.
ЕК ю/д Дорнбирн и Жилина – настаняване и пътни

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Росен Рафаилов, Мартин Пенков, Ивайло Анастасов, Калин Гърбов

приема се


РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет дава едноседмичен срок на КА „НСА“ да предостави финансов план за провеждане на ДП трудност / скорост за м/ж, 12-13.10 в зала „Балкан“ и ДП трудност за деца, юноши и девойки 4-7 гр., 16-17.11 в зала „НСА“

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Росен Рафаилов, Ивайло Анастасов, Калин Гърбов
„Против“ - Мартин Пенков

приема се


РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет решава да се проведе курс за главни съдии по спортно катерене през есента, датата ще бъде съобщена допълнително.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Росен Рафаилов, Мартин Пенков, Ивайло Анастасов, Калин Гърбов

приема се


РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет изисква копия от подписаните договори с треньорите на националния отбор по спортно катерене при спазване на регламента за защита на личните данни.
„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Росен Рафаилов, Мартин Пенков, Ивайло Анастасов, Калин Гърбов

приема се


РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет актуализира системата за класиране на клубовете за 2024 г., като добавя състезанието за Купа „Варнаклайминг“ – трудност за юноши и девойки, проведено на 13-14.04.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Росен Рафаилов, Ивайло Анастасов
„Въздържал се“ - Николай Петков, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Мартин Пенков, Калин Гърбов

не се приема


РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет утвърждава увеличение с 200 лв. над утърдените тарифи за рутсетинг за ДП трудност деца 1-3 гр. във Велико Търново.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Росен Рафаилов, Мартин Пенков, Ивайло Анастасов, Калин Гърбов

приема се


 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF