Новини

Заседание на УС на БФКА, 29.04.2024 г.
30 април 2024

Препис - извлечение 

от Протокол № 8

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 29.04.2024 г.

Присъстват: Дора Маринова, Васил Киров, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Деница Мирчева, Росен Рафаилов, Мартин Пенков, Ивайло Анастасов, Калин Гърбов

Отсъстват: Петко Тотев, Николай Петков


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема отчет за приходи / разходи за периода м. януари – март и изпълнението на бюджета.

„За“ - Дора Маринова, Васил Киров, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Деница Мирчева, Росен Рафаилов, Мартин Пенков, Ивайло Анастасов, Калин Гърбов

приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема финансов отчет за целевото разходването на средствата от ММС за I-во тимесечие на 2024 г.

„За“ - Дора Маринова, Васил Киров, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Деница Мирчева, Росен Рафаилов, Мартин Пенков, Ивайло Анастасов, Калин Гърбов


РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет приема тримесечен съдържателен отчет I-во тимесечие на 2024 г.

„За“ - Дора Маринова, Васил Киров, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Деница Мирчева, Росен Рафаилов, Мартин Пенков, Ивайло Анастасов, Калин Гърбов


РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет приема отчет за подготовката на спортистите за I-во тримесечие на 2024 г.


„За“ - Дора Маринова, Васил Киров, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Деница Мирчева, Росен Рафаилов, Мартин Пенков, Ивайло Анастасов, Калин Гърбов
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF