Новини

Заседание на УС на БФКА, 29.03.2024 г.
02 април 2024

Прпепис - извлечение
от

Протокол № 7

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 29.03.2024 г.

Присъстват: Петко Тотев, Дора Маринова, Николай Петков, Васил Киров, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Деница Мирчева, Росен Рафаилов, Мартин Пенков, Ивайло Анастасов

Отсъстват: Калин Гърбов


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет избира Николай Петков за заместник-председател на управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм.

„За“ - Петко Тотев,, Николай Петков, Васил Киров, Станимир Желязков, Юлия Керемедчиева, Деница Мирчева, Росен Рафаилов, Мартин Пенков, Ивайло Анастасов
„Против“ – няма
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF