Новини

Kупа “НСА” – боулдър – деца, юноши и девойки, 16-17.03.2024 г.
17 март 2024


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF