Новини

Държавно първенство по спортно катерене – боулдър за мъже и жени, 24.03.2024 г., Велико Търново
14 март 2024

1. Организатор:
АК „Трапезица 1957“, БФКА

2. Място на провеждане :
Зала за катерене „Боулдърспот“, ДКС "Васил Левски"; (служебен вход) , гр. В.Търново.

3. Съдийски състав :
- главен съдия – Катя Грозева
- съдия - откриватели - Иво Гецов

4. Условия за участие:
– картотека в БФКА
– предсъстезателен медицински преглед
– застраховка
- некартотекирани състезатели - стартова такса - 30 лв.

5. Регистрация :
Онлайн ТУК , краен срок – 19 ч. на 21.03.2024 г.

6. Програма :
24.03.2024, неделя
08:00 – 08:30 Регистрация
08:00 – отваряне на зона жени
08:30 - затваряне на зона жени
08:45 - техническа конференция
09:00 - квалификации жени
10:15 - отваряне на зона мъже
10:45 - затваряне на зона мъже
11:30 - квалификации мъже
14:30 – отваряне на зона жени
15:00 – затваряне на зона жени
15:20 - оглед
15:30 – 17:10 - финал жени
16:30 – отваряне на зона мъже
17:20 – затваряне на зона мъже
17:50 - оглед
18:00 – 20:00 - финал мъже
20:15 - награждаване

Забележка: Организаторите си запазват право на промени в програмата. 
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF