Новини

Kупа “НСА” – боулдър – деца, юноши и девойки, 16-17.03.2024 г.
12 март 2024

1. Организатор : катедра ТАО – НСА, КА “НСА”, София

Място на провеждане :
Зала за катерене „Спортно катерене“ в Национална спортна академия

2. Съдийски състав :
– главен съдия – Георги Пенев
– съдия – откриватели – Ивайло Радков, Мартин Пенков

3. Условия за участие:
– картотека в БФКА
– предсъстезателен медицински преглед
– застраховка

4. Възрастови групи:
момчета и момичета:
1 група – до 7 години
2 група – 8-9 години
3 група – 10-11 години
4 група – 12-13 години
юноши и девойки:
5 група – 14-15 години
6 група – 16-17 години
7 група – 18-19 години

5. Регистрация :
регистрация – ТУК, краен срок – 19:00 ч. на 14.03.2024 г.
Стартова такса – 40 лв., за некартотекирани и нерегистрирани в срок състезатели – 50 лв.

6. Програма:

Събота,16.03.2024г. – юноши и девойки – 5, 6 и 7 гр.

07:50 – 08:20 Регистрация
08:00 – отваряне на зоната девойки
08:30 – затваряне на зоната девойки
08:30 – техническа конференция
08:45 – квалификации девойки
11:15 – отваряне на зона юноши
11:45 – затваряне на зона юноши
12:00 – квалификации юноши
15.00 – отваряне на зона девойки
15:30 – затваряне на зона девойки
15:50 – оглед
16:00 – 17: 40 – финал девойки
17:15 – отваряне на зона юноши
17:45 – затваряне на зона юноши
18:20 – оглед
18:30 – 20:00 – финал юноши
20:15 – награждаване

Неделя, 17.03.2024г. – деца – 1, 2, 3 и 4 гр.

08:00 – 8:30 Регистрация
08:45 – Техническа конференция
09:00 – 10:00 Момичета, момчета 1 гр.; Награждаване
10:30 – 11:40 Момичета 2 гр.
11:50 – 13:00 Момчета 2 гр.; Награждаване
13:30 – 14:40 Момичета 3 гр.
14:50 – 16:00 Момчета 3 гр.; Награждаване
16:30 – 17:40 Момичета 4 гр.
18:00 – 19:10 Момчета 4 гр.; Награждаване

Забележка: Организаторите си запазват право на промени в програмата. 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF