Новини

Заседание на УС на БФКА, 23.01.2024 г.
24 януари 2024

Препис - извлечение
от

Протокол № 2

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 23.01.2024 г.

Присъстват: Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Васил Киров
Юлия Керемидчиева
Отсъстват: Николай Петков, Дойчин Боянов, Снежана Михайлова


Решение N 1

Управителният съвет приема финансова справка за IV-то тримесечие на 2023 г.

“За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се

Решение N 2

Управителният съвет приема финансов отчет за целевото разходване на средствата по Програма за олимпийска подготовка и развитие на спорта за високи постижения за 2023 г.

“За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се

Решение N 3

Управителният съвет приема финансов отчет за целевото разходване на средствата по Програма за кадрово осигуряване на олимпийската подготовка и спорта за високи постижения за 2023 г.

“За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се

Решение N 4

Управителният съвет приема отчет за подготовката на спортистите през IV-то тримесечие на 2023 г.

“За“ - Петко Тотев, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Васил Киров
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се

Решение N 5

Управителният съвет утвърждава актуализация в ДСК и МСК както следва:
- ДП ски-алпинизъм м/ж – спринт – 28.01, Витоша – нова дата
- ДП ледено катерене м/ж – 04.02, Бов – нова дата
- ДП спортно катерене трудност / скорост деца 1-3 гр. - 28-29.09, Велико Търново – нова дата и място
допълнени в календара:
- СК ски-алпинизъм – м/ж – индивидуално, спринт, 22-25.02.2024 г., Вал Мартело / Болцано, Италия
- СК ски-алпинизъм – м/ж – индивидуално, спринт, скоростно изкачване, 4-7.04.2024 г., Кортина д,Ампецо, Италия
отпадат от календара:
- СК ски-алпинизъм – м/ж – индивидуално, спринт, 2-4.02.2024 г., Виларс, Швейцария
- ЕК спортно катерене м/ж боулдър, 30-31.03, Шамбери, Франция
Промените да се отразят в проекта на БФКА по Програмата РСВП.

“За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се

Решение N 6

Управителният съвет утвърждава следните допълнителни състезания извън ДП, които ще участват в системата за класиране на клубовете за 2024 г.:
ски-алпинизъм:
индивидуално – 24.03 – Безбог, Пирин и 6.04, Вихрен, Пирин
отборно – Белмекен
скоростно изкачване – 16.03, Витоша

спортно катерене:
м/ж – боулдър 03.02, София
ю/д – боулдър 10-11.02, Велико Търново и 16-17.03, София
деца 1-4 гр.
боулдър - 10-11.02, Велико Търново и София, 07.12
трудност и скорост - Казанлък, 21-22.09 и София, 16-17.11

“За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се


Решение N 7

Управителният съвет утвърждава следните хонорари (нето) за рутсетинг в състезания по спортно катерене:
ДП боулдър м/ж – Главен рутсетър – 3 дни x200 лв., общо 600 лв.; помощник рутсетър - 3-ма x 3 дни x 350 лв.; всичко: 1650 лв.
ДП трудност м/ж – Главен рутсетър – 3 дни x200 лв., общо 600 лв.; помощник рутсетър - 2-ма x 3 дни x 450 лв.; всичко: 1500 лв.
ДП боулдър ю/д – Главен рутсетър – 3 дни x200 лв., общо 600 лв.; помощник рутсетър - 3-ма x 3 дни x 400 лв.; всичко: 1800 лв.
ДП трудност ю/д + 4 гр. – Главен рутсетър – 3 дни x200 лв., общо 600 лв.; помощник рутсетър - 2-ма x 3 дни x 450 лв.; всичко: 1500 лв.
ДП трудност и скорост деца 1-3 гр. (на стени до 10 м. при работа от въже) - Главен рутсетър – 2 дни x200 лв., общо 400 лв.; помощник рутсетър; 3-ма x 2 дни x 150 лв.; всичко: 1300 лв.
ДП боулдър деца 1-4 гр. - Главен рутсетър – 2 дни x200 лв., общо 400 лв.; помощник рутсетър; 2-ма x 2 дни x 150 лв.; всичко: 1000 лв.

“За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се

Решение N 8

Управителният съвет утвърждава следните хонорари за съдии в състезания по спортно катерене (нето за ден):
Гл. съдия -120 лв.
Секретар – 100 лв.
Арбитри – 80 лв.
Осигуровка -80 лв.

“За“ - Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Васил Киров
„Против“ - Дора Маринова
„Въздържал се“ - Петко Тотев
приема се

Решение N 9

Управителният съвет утвърждава 50% хонорар за главния съдия и секретаря за деня преди състезанието.

“За“ - Петко Тотев, Никола Недялков, Калин Гърбов, Васил Киров
„Против“ - Дора Маринова
„Въздържал се“ - Станимир Желязков

Решение N 10

Управителния съвет ще актуализира и удължи действащата Програма за развитие на спорта до 31.03.2025 г.

“За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се

Решение N 11

Управителният съвет ще предложи на Министерството на младежта и спорта украинската състезателка по спортно катерене Ева Стенкова да придобие българско гражданство.

“За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се

Решение N 12

Управителният съвет утвърждава Ема Гайдарска в състава на националния отбор по спортно катерене. 
Промяната да се отразят в проекта на БФКА по Програмата РСВП.

“За“ - Петко Тотев, Никола Недялков, Калин Гърбов, Васил Киров
„Въздържал се“ - Дора Маринова, Станимир Желязков
приема се

Решение N 13

Управителният съвет увеличава заплатата на изп.секретар с 300 лв. месечно (общ разход за фирмата), считано от 01.01.2024 г.

“За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Васил Киров, Дойчин Боянов, Снежана Михайлова
приема се 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF