Новини

Републиканско първенство по алпинизъм - 2023 г.
21 ноември 2023

Класиране (актуализирано 02.12.2023 г.):

1. Станислав Атанасов, Антони Диков - АК „Планинец“, София
Тур Ясен, Долна Дяволска игла, Рила
Стил: предимно изкуствено катерене
Място и период на провеждане на изкачването: 18-19.08.2023 г.

2. Ивайло Анастасов, Иван Марковски - КАК „Тренелариум“, София
Тур „Сливен, Червена Дяволска игла - Източна стена, Рила
Стил: онсайт / RP
Място и период на провеждане на изкачването: 22.07.2023 г.

3. Тихомир Димитров, Виктория Деянова - АК „Кайлъшка долина“, Плевен
Тур  "България 1300" – Централна стена, Враца
Стил: RP

4. Благовест Цолов - КАК „Тренелариум”, София
Тур Южният ръб, Иглата, Рила
Стил: свободно преминаване
03.09.2023 г.


Комисия по класирането:
Мартин Маровски
Дойчин Боянов
Петко Тотев
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF