Новини

Заседание на УС на БФКА, 09.11.2023 г.
10 ноември 2023

Препис - извлечение

от

Протокол № 11
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 09.11.2023 г.

Присъстват: Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров
Ивайло Радков - национален треньор

Отсъстват: Николай Петков, Дойчин Боянов, Снежана Михайлова
Дневен ред:


Решение N 1

Националният отбор по спортно катерене за 2024 г. ще бъде сформиран след предложение на националните треньори и въз основа на следните критерии:
1. постиганти призови места в държавните първенства - 1-3 място в последната година;
2. участия в международния спортен календар в последната година:
- класиране от 1-во до 30-то място на световни първенства и купи в предходната година.
- класиране от 1-во до 24-то място на европейски първенства и купи в предходната година.
- призово класиране от други международни състезания, които не са включени в календара на IFSC (с високо ниво на участниците - по преценка на УС)
- класиране от 1-во до 6-то място на балкански първенства и купи в предходната година (с участие на поне 3 нации - по преценка на УС)

Основният състав ще бъде определен след тестови / контролни тренировки и въз основа на покрити / преминати базови категории / резултати в дисциплините:

Трудност

Youth B
- момчета 8А
- момичета 7С – 7С+
Youth A
- момчета 8А+
- момичета 7С+
Juniors
- момчета 8А+ - 8В
- момичета 7С+ - 8А

Боулдър

Youth B
- момчета 6С
- момичета 7А
Youth A
- момчета 7В+
- момичета 7В
Juniors
- момчета 7С
- момичета 7В

Мъже – 7С+
Жени- 7В

Скорост
Youth B
- момчета 8.30сек
- момичета 9.50сек
Youth А
- момчета 7.3сек
- момичета 9.30сек
Juniors
- момчета 6.80сек
- момичета 9.00сек

“За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF