Новини

Заседание на УС на БФКА, 26.10.2023 г.
26 октомври 2023

Препис-извлечение

от

Протокол № 10

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 26.10.2023 г.

Присъстват: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Снежана Михайлова

Решение N 1

УС приема отчет за подготовката и представянето на националния отбор по спортно катерене през 3-то тримесечие.

"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Васил Киров, Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Снежана Михайлова
"Въздържал се" - Никола Недялков
приема се

Решение N 2

УС предлага на Министъра на младежта и спорта да награди с 2400 лв. Васил Киров - треньор на Слав Киров - състезател по спортно катерене, постигнал високи спортни резултати в официални международни състезания през годината при юноши U20.

"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Снежана Михайлова
приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF