Новини

Заседание на УС на БФКА, 05.10.2023 г.
06 октомври 2023

Протокол № 9

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 05.10.2023 г.

Присъстват: Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
Отсъстват: Дойчин Боянов, Николай Петков, Снежана Михайлова


РЕШЕНИЕ N 1

УС на БФКА приема финансова справка приходи / разходи за периода м. януари – септември и изпълнението на бюджета.

"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров
приема се


РЕШЕНИЕ N 2

УС се обръща с молба към ММС за увеличение на средствата по Договор N 36-00-87 / 08.03.2023 г. между ММС и БФКА, и предоставя актуализиран финансов план и таблици за разходите по отделните пера.

"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ N 3

УС на БФКА ще проведе присъствен УС, на който да бъде направен анализ на изминалата година и да се приемат критерии за подбор на състезателите в националния отбор.

"За" - Петко Тотев, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ N 4

УС на БФКА решава да подкрепи издаването на книгата „Златните пикели“ с 1000 лв. от собствените средства.

"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ N 5

УС предлага на Министъра на младежта и спорта да награди с 3000 лв. Слав Киров - състезател по спортно катерене за постигнати високи спортни резултати в официални международни състезания през годината при юноши U20:
- 3-то място в ранклистата за комбинацията на европейско първенство;
- 4-то място на световно първенство – дисциплина трудност;
- 4-то място на европейско първенство – дисциплина боулдър;
- 7-мо място на европейско първенство – дисциплина трудност.

"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF