Новини

Републиканското първенство по алпинизъм на България за 2023 г.
27 август 2023

За поредна година Републиканското първенство по алпинизъм се провежда по регламент, целта на който е да стимулира постижения, които отразяват високите ценности, същността и съдържанието на алпинизма - откривателство, свобода и другарството в спорта.

За регистрация за участие в Републиканското първенство по алпинизъм трябва да попълните регистрационна карта Попълнете всички задължителни полета и необходима информация. Припомняме и основните изисквания към участниците и преминатите маршрути:
- Планинска застраховка.
- Навършени 16г., като трябва да се представи писмо от родителите, ако участниците са непълнолетни(16-18г.)
- Съставът на сръзките може да бъде освен от мъже или от жени и смесена – мъж и жена.
- Дължина на маршрутите – минимум две въжета с дължина не по-малка от 35 м.
- Допускат се само изкачвания реализирани на територията на Р. България.
- За крайното класиране всяка свръзка трябва да избере само един маршрут, независимо колко изкачвания е регистрирала за първенството.
- До участие се допускат само свръзки със завършени маршрути.
- Освен премиерни изкачвания в първенството се допускат и извършени изкачвания по съществуващи алпийски маршрути.
- Изцяло екипирани маршрути с болтове (лепени клинове и други постоянни осигуровки) не се допускат за участие в класирането.
- Критериите за оценка на спортното постижение са: трудност, дължина, ангажираност, като оценяващата комисия може да присъди или отнема допълнителни точки за стил на катерене, отдалеченост и премиера. Експертната комисия е от членове на УС на БФКА.
- Краен срок за регистрация на изкачвания е 05.11.2023 г.
- Членство в спортен клуб се регистрира с картотека, за която не се заплаща такса. За картотекиране, обърнете се към председателя на Вашия клуб.


Пълният регламент може да видите в Правилника за провеждане на Републиканско първенство по алпинизъм 
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF