Новини

Заседание на УС на БФКА, 25.07.2023 г.
25 юли 2023

Препис - извлечение
от
Протокол № 8

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 25.07.2023 г.

Присъстват: Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
Отсъстват: Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Николай Петков, Снежана Михайлова

РЕШЕНИЕ N 1

УС на БФКА приема отчет на треньорите за подготовката и представянето на спортистите от националния отбор по спортно катерене през 2-ро тримесечие на 2023 г.

"За" - Петко Тотев, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ N 2

УС на БФКА приема финансова справка приходи / разходи за периода м. януари – юни и изпълнението на бюджета.

"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ N 3

УС на БФКА констатира отпадане от членство в БФКА на СК "Монтис", Стара Загора на основание Чл.26, ал.1, т.5 и ал.2 от Устава на БФКА
"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ N 4

УС на БФКА констатира отпадане от членство в БФКА на КПП "Вертикал", Пловдив на основание Чл.26, ал.1, т.5 и ал.2 от Устава на БФКА
"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ N 5

УС на БФКА констатира отпадане от членство в БФКА на АК "Вихрен", София на основание Чл.26, ал.1, т.5 и ал.2 от Устава на БФКА
"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
приема сеСофия 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF