Новини

Алпиниада "Мальовица 2023", 21-23.07.2023 г.
13 юли 2023

АЛПИЙСКИ КЛУБ "ЖЕЛЕЗНИК"
гр. Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики" 62, 
тел. 0878-464 763
akzheleznik@gmail.com

ПОКАНА
Алпиниада Мальовица 2023

Времетраене и място
21-23.07.2023 г., Мальовишкия дял на Рила

Организатор
СНЦ АК Железник 
Сдружение ТД Сърнена гора, гр. Стара Загора
бул. “Цар Симеон Велики” 62, ТД “Сърнена гора”, гр. Стара Загора; 
тел. 0878-464 763
akzheleznik@gmail.com

Технически ръководител
: Жеко Вътев 0888 227310

Цели и задачи на проявата, очаквани резултати
Целта на Алпиниада “Мальовица 2023” е провеждането на традиционен лагер
със състезателен характер на любителите на скалното катерене. 

Програма

21.07.23 (петък) - Пристигане и настаняване. 
17:00ч. до 22:00ч - Регистриране на участниците, х.Мальовица
22:00ч. - Техническа конференция, х. Мальовица

22.07.23 (събота): до 20:00 ч. – изкачвания.
23.07.23 (неделя): до 16:00 ч. – изкачвания.
17.00 ч. – закриване и награждаване на призьорите, х.Мальовица

Право на участие
В Алпиниада “Мальовица 2023” участие могат да вземат всички желаещи, които отговарят на следните задължителни условия, валидни за всички без изключение:
- имат извършен предсъстезателен медицински преглед, удостоверен с документ по образец на МЗ, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение – препоръчва се
- имат и представят полица за планинска застраховка; 
- представят попълнена и подписана  декларация за участие - може да се попълни на място
- имат навършени 16 г. (участници на възраст 16-18 г. трябва да представят декларация за съгласие от родител!); 
- разполагат с необходимата екипировка и съоръжения.

Регламент
В алпиниадата са вкючени върховe в Мальовишкия дял на Рила .
Точките ще се дават за най-висока категория маршрут, за маршрут който е за
изкуствено преминаване, но е преминато свободно, за достъп до определен
масив . 
Повече информация ще има на техническата конференция.

Декларация за участие:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната/ият
..........................................................................................................,
/име, презиме, фамилия/

ЕГН:.................................................,
член на клуб ...........................................................,
гр. ...................................
като участник в Алпиниада “Мальовица 2023”

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Съм физически здрав и дееспособен, за което надлежно прилагам документ за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец на МЗ, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.

2. Всички извършени от мен действия по време на алпиниадата ще са в съответствие със законовите изисквания за такъв вид мероприятие и указанията, получени на
Техническата конференция, която ще се проведе на 21.07.23 г. на х. Мальовица:
 ще следвам изцяло разрешените маршрути
 ще бъда оборудван със задължителна обезопасителна екипировка и съоръжения, които отговарят на условията за сигурност при катерене
 ще съобразявам поведението си с всички други изисквания, регламентирани по време на програмата.
3. Съзнавам и поемам лично отговорност за потенциалната опасност за здравето и живота ми по време на участието ми в Алпиниада “Мальовица 2023”.
4. Участието ми е изцяло доброволно, а претенциите ми в случай на инцидент няма да бъдат насочени към организатора СНЦ“АК Железник” и/или ТД“Сърнена гора”, гр. Стара Загора, а изцяло към застрахователната компания, с която имам сключена задължителната за участието ми в алпиниадата планинска застраховка.

Дата: .............................. Подпис: ..............................

Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF