Новини

Проекти в областта на алпинизма - подпомагане
21 юни 2023

Както всяка година, Българската федерация по катерене и алпинизъм има възможност за частично подпомагане на проекти за алпийски изкачвания през 2023 г. Клубове / членове на БФКА, които имат интерес към подобно финансиране, може да изпратят в срок до 02.07.2023 г. на електронната поща на БФКА проекта си, който трябва да е изготвен съобразно утвърдените Условия за кандидатстване и финансиране.
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF