Новини

Заседание на УС на БФКА, 19.03.2023 г.
20 март 2023

Препис - извлечение 
от
Протокол № 4

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 19.03.2023 г.

Присъстват: Петко Тотев, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Васил Киров, Калин Гърбов, Никола Недялков

Отсъстват: Снежана Михайлова, Николай Петков, Станимир ЖелязковРЕШЕНИЕ N 1

УС отлага решение по молба за членство в БФКА от Спортен клуб „Катерачен Ели-Т“ ООД до предоставяне на всички необходими документи.

"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Васил Киров, Калин Гърбов, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ N 2

УС утвърждава състав на отбор за участие в ЕК боулдър м/ж на 7-8.04, Шамбери, Франция: мъже: Николай Русев, Слав Киров, Матей Мицев, Боян Киров, жени: Александра Тоткова, Валисия Мей (след потвърждение от състезателката)

"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Васил Киров, Калин Гърбов, Никола Недялков
приема се  

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: КВС Банк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF