Новини

БФКА набира проекти за екипиране на катерачни обекти през 2023 г.
23 февруари 2023

Българска федерация по катерене и алпинизъм има възможност да подкрепи проекти в областта на екипирането. Срок за подаване на проектите - 19.03.2023 г., на office@bfka.org. Одобрените проекти ще бъдат подпомогнати с материали за екипиране. 
Моля използвайте Форма за кандидатстване за разработване, екипиране или преекипиране на катерачен обект

Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF