Новини

Заседание на УС на БФКА, 04.01.2023 г.
05 януари 2023

Препис - извлечение
от
Протокол № 1

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 04.01.2023 г.

Присъстват: Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Васил Киров, Станимир Желязков, Калин Гърбов

Отсъстват: Никола Недялков, Снежана Михайлова


РЕШЕНИЕ N 1

УС утвърждава годишен тренировъчен план – график за подготоквта и участие на националния отбор по спортно катерене през 2023 г.

"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Васил Киров, Станимир Желязков, Калин Гърбов
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ N 2

УС утвърждава проект на БФКА за кандидатстване по Програма за олимпийска подготовка и развитие на спорта за високи постижения за 2023 г. на Министерството на младежта и спорта.

"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Васил Киров, Станимир Желязков, Калин Гърбов
„Против“ - Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ N 3

УС утвърждава проект на БФКА за кандидатстване по Програма за кадрово осигуряване на олимпийската подготовка и спорта за високи постижения за 2023 г. на Министерството на младежта и спорта.

"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Васил Киров, Станимир Желязков, Калин Гърбов
приема се

РЕШЕНИЕ N 4

УС утвърждава дата 16.02.2023 г. за провеждане на общо събрание на БФКА.
"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Васил Киров, Станимир Желязков, Калин Гърбов
приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF