Новини

Заседание на УС на БФКА, 05.10.2022 г.
07 октомври 2022

Протокол № 7

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм 05.10.2022 г.

Присъстват: Петко Тотев, Дора Маринова, Васил Киров, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Калин Гърбов (със закъснение)

Отсъстват: Николай Петков, Никола Недялков, Снежана Михайлова


РЕШЕНИЕ N 1

УС приема финансова справка на БФКА за периода януари – септември 2022 г.

"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Васил Киров, Дойчин Боянов, Станимир Желязков
приема се


РЕШЕНИЕ N 2

УС утвържадва актуализиран бюджет на БФКА за 2022 г.
"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Васил Киров, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Калин Гърбов
приема се

РЕШЕНИЕ N 3

УС утвържадва промяна във фианнсовия план към договора с ММС по Програмата за развитие на спорта за високи постижения за 2022 г.
"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Васил Киров, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Калин Гърбов
приема се
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: КВС Банк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF