Новини

Държавно първенство - спортно катерене - боулдър, мъже и жени, 26.03.2022 г., София
25 март 2022


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF