Новини

Семинар за съдии по спортно катерене - арбитри и главни съдии, 01.03.2022 г., 18 ч.
24 февруари 2022

Семинарът ще се проведе онлайн и е в помощ на главния съдия и съдиите - арбитри в състезания по спортно катерене.

Водещ: Иван Данчев – участник в курс за международен съдия по спортно катерене.

На семинара ще бъдат показани материали в помощ на съдиите при отчитане на резултата в състезания по спортно катерене. Ще бъдат обсъдени различни ситуации и как да бъдат разрешавани от съдийския апарат на състезанието. Ще дискутираме и теми по организация и провеждане на състезанията по спортно катерене, ще споделим опит и проблеми, с които се срещаме.

Кой може да участва: всички, които са били съдии-арбитри, главните съдии от одобрения списък на БФКА и други желаещи да участват в съдийския апарат на състезания по спортно катерене.

Краен срок за записване: 26.02.2022 г. на office@bfka.org 

Линк за срещата и материали ще бъдат изпратени след като приключи записването.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF