Новини

Юбилейно изкачване на връх Олимп - 2918 м., посветено на 70-та годишнина от първото българско изкачване на "Върха на боговете"
02 март 2006ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ

БЪЛГАРСКИЯТ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

И НАЦИОНАЛНИЯТ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ КЪМ БАНОРГАНИЗИРАТЮБИЛЕЙНО ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ ОЛИМП – 2918 М.Изкачването е посветено на 70-та годишнина от първото българско изкачване на “Върха на боговете”, осъществено на 5 юли 1936 г. от трима членове на природонаучната експедиция.

Изкачването на върха ще се осъществи на четири етапа: 1- 4-ти и 8-12-ти юни;

5-8-ми и 12-15-ти октомври. Има възможност за траверсиране на четири от седемте съставни върха на планината Олимп – Сколио (2911 м.), Скала (2864 м.), Митикас (2918 м.) и Стефани (2909 м.), както и скоростно изкачване на върха от кота нула (брега на морето) до 2918 м. и слизане отново на кота нула.За контакти и повече информация – 032 951 559 и 0898 343 775 – доц. Сандю Бешев. Всеки участник в юбилейните изкачвания ще получи възпоменателна грамота и юбилейна снимка. Записване – два месеца преди определените дати.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF