Новини

Заседание на УС на БФКА, 28.11.2021 г.
29 ноември 2021

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 10 / 2021 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
28.11.2021 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Тихомир Димитров
ОТСЪСТВАТ: Снежана Михайлова, Станимир Желязков, Николай Петков


Решение N 1

УС приема за член на БФКА Клуб по алпинизъм и катерене "Тренелариум", София.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Тихомир Димитров
приема се


Решение N 2

КАК "Тренелариум", София заплаща членски внос в БФКА от 2022 г.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Тихомир Димитров
приема се

Решение N 3

УС възстановява членството в БФКА Спортен клуб "Диамант", гр. Карлово, като дава срок за заплащане на дължимия членски внос до 31.12.2021 г.


„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Тихомир Димитров
приема се
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF