Новини

Заседание на УС на БФКА, 12.10.2021 г.
13 октомври 2021

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 8 / 2021 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
12.10.2021 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Тихомир Димитров
ОТСЪСТВАТ: Станимир Желязков, Васил Киров, Снежана Михайлова, Иван Геров


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет на БФКА решава да върне дарението от фондация „София 2018“ за заслон Комините на Витоша предвид стеклите се обстоятелства, свързани с мястото и начина на изграждане.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Тихомир Димитров
„Въздържал се“ - Дойчин Боянов
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет на БФКА приема отчет за подготовката и представянето на националния отбор по спортно катерене на световно първенство за мъже и жени в Москва, Русия.

„За“ - няма
“Против“ - Дойчин Боянов
„Въздържал се“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Тихомир Димитров
не се приема

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет на БФКА приема актуализиран бюджет на БФКА за 2021 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Тихомир Димитров
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет на БФКА се обръща с молба към Министерството на младежта и спорта за промяна на финансовия план към договор № РСВП 36-00-1224 /15.12.2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Тихомир Димитров
приема се

Тихомир Димитров напуска заседанието

РЕШЕНИЕ № 5

УС решава БФКА да кандидатства за домакинство на европейска купа по спортно катерене – трудност за мъже и жени на 8-9.10.2022 г. във Велико Търново.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков
приема се  

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF