Новини

Заседание на УС на БФКА, 27.05.2021 г.
28 май 2021

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 4 / 2021 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
27.05.2021 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров
ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Иван Геров, Снежана Михайлова, Калин Гърбов, Никола Недялков


РЕШЕНИЕ № 1

УС на БФКА приема отчет за приходи и разходи на БФКА за 01-04.2021 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се единодушно


РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема отчет за подготовката и представянето на нац.отбор по спортно катерене на ЕП за ю/д.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет утвърждава в системата за класиране на клубовете точките за ЕК м/ж да са равни с ЕП ю/д.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков
„Въздържал се“ - Дойчин Боянов, Васил Киров
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет на БФКА утвърждава разпределение на средствата в спортното катерене за подготовка и участие в МСК. В рамките на МСК ще бъдат финансирани участието в ЕК ю/д в Имст, Австрия и Остермюндиген, Швейцария.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Васил Киров
„Въздържал се“ - Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

УС на БФКА решава да се обърне към Министерството на младежта и спорта с предложение за подпомагане с 15 хил. лв. участието на националния отбор по спортно катерене в международния спортен календар през 2021 г. - 2 ЕК ю/д в Пуурс, Белгия, 2-4.07.2021 г.,
и Соуре, Португалия, 9-10.10.2021 г.; ЕК м/ж в Краков, Полша, 7-8.08.2021 г.; СК м/ж Инсбрук, Австрия, 23-26.06.2021 г., Виларс, Швейцария, 1-3.07.2021 г., Шамони, Франция, 12-13.07.2021 г., Бриансон, Франция, 17-18.07.2021 г., Любляна, Словения, 4-5.09.2021 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет решава да даде срок за заплащане на членския внос за 2021 г. от СК „Диамант“, гр.Карлово до 30.09.2021 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се единодушно

 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF