Новини

Заседание на УС на БФКА, 14.04.2021 г.
16 април 2021

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 2 / 2021 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на 14.04.2021 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров, Снежана Михайлова, Калин Гърбов, Никола Недялков
ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров

Заседанието на УС започва в състав: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Калин Гърбов

РЕШЕНИЕ № 1

УС на БФКА приема отчет за дейността на БФКА за 2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Калин Гърбов
приема се единодушно

Снежана Михайлова и Васил Киров се присъединяват към заседанието.

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема за член на Българска федерация по катерене и алпинизъм Алпийски клуб Пловдив.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров, Снежана Михайлова, Калин Гърбов
приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет приема за член на Българска федерация по катерене и алпинизъм Спортен клуб по катерене и алпинизъм „Чумерна-Елена“.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров, Снежана Михайлова, Калин Гърбов
приема се единодушно

Никола Недялков се присъединява към заседанието.

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет на БФКА свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 14.05.2021 г. (петък) от 16 ч. в гр. София, бул “Васил Левски” 75, Министерство на младежта и спорта, залата на ет. 5, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БФКА през 2020 г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2020 г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2021 г.
5. Размер на членски внос в БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров, Снежана Михайлова, Калин Гърбов, Никола Недялков
приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 5

УС на БФКА приема следните промени в ДСК за 2021 г.
- ДП трудност ю/д – 17.07 с резервна дата 10.07 - Велико Търново.
- ДП боулдър м/ж – 29.05
- ДП трудност / скорост за деца 1-3 гр. - 25.09

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров, Снежана Михайлова, Калин Гърбов, Никола Недялков
приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет решава да се извърши реконструкция на 40 кв.м. на стената в ДСК във Велико Търново със задължителна инспекция и протокол за състоянието на стената.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Иван Геров, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров, Снежана Михайлова, Калин Гърбов, Никола Недялков
"Въздържал се" - Дора Маринова
приема се

 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF