Новини

Заседание на УС на БФКА, 26.11.2020 г.
27 ноември 2020

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 15 / 2020 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
26.11.2020 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Калин Гърбов, Васил Киров
ОТСЪСТВАТ: Снежана Михайлова, Станимир Желязков

РЕШЕНИЕ № 1

УС на БФКА поема ангажимент за изграждане на заслон в района на Комините на стойност 18 хил.лв., който ще служи на софийската катерачна и туристическа общност, като изграждането на обекта ще е по проект, съгласуван с дирекцията на ПП "Витоша".

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Калин Гърбов
"Против" - няма
"Въздържал се" - Тихомир Димитров, Иван Геров
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава разходите на БФКА до края на 2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Калин Гърбов
"Против" - няма
"Въздържал се" - няма
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет приема отчет за подготовката на спортистите от националния отбор по спортно катерене през 2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Тихомир Димитров
"Против" - няма
"Въздържал се" - Калин Гърбов, Дора Маринова
приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF