Новини

Заседание на УС на БФКА, 24.11.2020 г.
25 ноември 2020

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 14 / 2020 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
24.11.2020 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Калин Гърбов, Васил Киров, Станимир Желязков
ОТСЪСТВАТ: Снежана Михайлова

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема отчет за подготовката на спортистите от националния отбор по спортно катерене през 2020 г.

„За“ - Васил Киров, Станимир Желязков, Тихомир Димитров
"Против" - няма
"Въздържал се" - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков
не се приема


РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема отчет за подготовката на Никола Калистрин – ски-алпинизъм през 2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Калин Гърбов, Станимир Желязков
"Против" - няма
"Въздържал се" - Васил Киров
приема се

Дойчин Боянов и Дора Маринова напускат заседанието.

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет утвърждава проект на БФКА за кандидатстване по Програма за развитие на спорта за високи постижения на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Иван Геров, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков
"Против" - няма
"Въздържал се" - Тихомир Димитров, Васил Киров
приема се


 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF