Новини

Заседание на УС на БФКА, 19.11.2020 г.
20 ноември 2020

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 13 / 2020 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
19.11.2020 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков
ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Снежана Михайлова, Калин Гърбов, Васил Киров, Станимир Желязков,

РЕШЕНИЕ № 1

УС утвърждава за носител на Годишните награди на БФКА за 2020 г. Александра Тоткова - спортно катерене – първата българка, преминала маршрут 9a, осъществено в чужбина, носителка на залтен медал от европейската купа в дисциплината трудност при девойки 14-15 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков
"Против" - няма
"Въздържал се" - няма
приема се


РЕШЕНИЕ № 2

УС утвърждава за носител на Годишните награди на БФКА за 2020 г. Николай Русев - спортно катерене – преминал два маршрут 9a през годината

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Никола Недялков
"Против" - Дора Маринова
"Въздържал се" - Иван Геров
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет утвърждава класиране за републиканско първенство по алпинизъм за 2020 г.
1-во място - Станислав Атанасов, Николай Петков, Владимир Пеков, тур"Джиджи”, Рила – Крайна Дяволска игла – източна стена.
2-ро място - Благовест Цолов, Дамян Чолпанов, тур "20 години Училище за водачи Черни Осъм", Рила – Ушите – югозападна стена

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков
"Против" - няма
"Въздържал се" - Николай Петков
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет изразява следното становище по предложените проекти за изграждане на заслон на Витоша, в района на Комините и беседка на Боянския водопад:
- предлага средствата, превдидени за изграждане на беседка на Боянския водопад, да бъдат пренасочени към проекта за заслон на Комините;
- да се промяни проекта за заслон на Комините по отношение предвидените материали с цел по-голяма устойчивост
„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Никола Недялков
"Против" - Иван Геров
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

УС утвърждава спортен календар на БФКА за 2021 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков
"Против" - няма
"Въздържал се" - няма
приема се


 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF