Новини

Републиканско първенство по алпинизъм за 2020 г. - класиране
20 ноември 2020

Класиране:

1. Станислав Атанасов, Николай Петков, Владимир Пеков, тур"Джиджи”, Рила – Крайна Дяволска игла – източна стена - премиера, първо свободно изкачване

2. Благовест Цолов, Дамян Чолпанов, тур "20 години Училище за водачи Черни Осъм", Рила – Ушите – югозападна стена - премиера
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF