Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ! Държавното първенство по спортно катерене - трудност - мъже, жени, юноши и девойки 4-7 гр., 8.11.2020 г., Велико Търново се отлага.
06 ноември 2020

Държавното първенство по спортно катерене - трудност - мъже, жени, юноши и девойки 4-7 гр.,планувано да се проведе на 8.11.2020 г., Велико Търново, се отлага на основание Заповед N РД 22-1689 / 06.11.2020 г. на Кмета на община Велико Търново, съгласно която се забранява провеждането и се отменят всички масови културни и спортни мероприятия на открито и закрито в имоти общинска собственост (включително ДКС "Васил Левски) в срок до 30.11.2020 г. Ще се търси възможност за провеждане на състезанието през декември, ако ситуацията позволява.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF