Новини

Спортно катерене - купа "Сърнена гора" - деца 1-3 група, 01.11.2020 г., Стара Загора
03 ноември 2020

Резултати:

ТРУДНОСТ
СКОРОСТ 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF