Новини

Заседание на УС на БФКА, 30.10.2020 г.
31 октомври 2020

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12 / 2020 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
30.10.2020 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев,  Дора Маринова, Васил Киров,  Николай Петков, Иван Геров, Станимир Желязков, Дойчин Боянов,  Калин Гърбов
ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров,  Снежана Михайлова, Никола Недялков

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема отчет за приходи / разходи на БФКА за м.1-10.2020 г.
„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Васил Киров, Николай Петков, Иван Геров, Станимир Желязков
"Против" - няма
"Въздържал се" - няма
приема се

Дойчин Боянов и Калин Гърбов се присъединяват в заседанието.

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет подкрепя участието в ЕК ю/д - скорост на 14.11.2020 г. в Тарнов, Полша с 2000 лв. на отбор в състав - Васил Киров - треньор, Слав Киров и Матей Мицев - състезатели.
.„За“ -  , Васил Киров, Иван Геров, Дойчин Боянов, Калин Гърбов
"Против" - Дора Маринова
"Въздържал се" - Петко Тотев, Николай Петков, Станимир Желязков
не се приема

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет утвърждава актуализиран бюджет на БФКА за 2020 г.

.„За“ - , Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Васил Киров, Иван Геров, Дойчин Боянов, Калин Гърбов
"Въздържал се" - Станимир Желязков
 приема се

Николай Петков напуска заседанието.

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет се обръща с предложение към ММС за промяна на финансовия план към договор Договор № РСВП 36-00-13 /15.01.2020 г. Промяната е необходима във връзка с епидемичната обстановка в България и по света и настъпилите промени в държавния и международен спортен календар.

„За“ - Петко Тотев, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Калин Гърбов, Иван Геров, Васил Киров, Станимир Желязков
"Против" - няма
"Въздържал се" - няма
приема се


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF