Новини

Заседание на УС на БФКА, 19.10.2020 г.
20 октомври 2020

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 11 / 2020 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм 19.10.2020 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Тихомир Димитров, Дора Маринова, Васил Киров, Калин Гърбов, Иван Геров

ОТСЪСТВАТ: Николай Петков, Станимир Желязков, Снежана Михайлова, Дойчин Боянов, Никола Недялков


РЕШЕНИЕ № 1

УС утвърждава актуализиран държавен спортен календар до края на 2020 г.:
- 01.11.2020 г. - Купа "Сърнена гора" - трудност и скорост, деца 1-3 гр., Стара Загора
- 08.11.2020 г. - ДП трудност мъже, жени, юноши и девойки 4-7 гр., Велико Търново
- 22.11.2020 г. - ДП боулдър за деца, юноши и девойки, Бонсист, София
- 29.11.2020 г. - ДП боулдър за мъже и жени, зала "Кино“, София
- 12-13.12.2020 г. - ДП скоростно изкачване и спринт, Боровец.


„За“ - Петко Тотев, Тихомир Димитров, Дора Маринова, Васил Киров, Калин Гърбов, Иван Геров
приема се


РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет решава експедиция „Патагония 2021“ да бъде подпомогната с 3000 лв. средства за екипировка.

„За“ - Петко Тотев, Тихомир Димитров, Дора Маринова, Васил Киров, Калин Гърбов, Иван Геров
приема се 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF