Новини

Заседание на УС на БФКА, 11.10.2020 г.
11 октомври 2020

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 10 / 2020 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
11.10.2020 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Станимир Желязков, Дора Маринова, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов

ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Николай Петков, Иван Геров, Снежана Михайлова, Дойчин Боянов

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава нова дата за ДП спортно катерене - трудност за юноши и девойки 4-7 гр./ мъже и жени - 8.11.2020 г., Велико Търново.
„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов
"Въздържал се" - Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава предоставения от КА "НСА" бюджет за ДП спортно катерене - боулдър за мъже и жени - 24.10.2020 г., София.
„За“ - Станимир Желязков
"Против" - Петко Тотев, Дора Маринова, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов
не се приемаСофия 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF