Новини

Заседание на УС на БФКА, 24.09.2020 г.
25 септември 2020

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 9 / 2020 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
24.09.2020 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Станимир Желязков, Дора Маринова, Васил Киров, Дойчин Боянов, Никола Недялков

ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Николай Петков, Калин Гърбов, Иван Геров, Снежана Михайлова


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет решава БФКА да кандидатства за домакинство на европейска купа по спортно катерене – трудност за юноши и девойки във Велико Търново на 23-24.07.2020 г., с резервни дати 30-31.07.2020 г. и 9-10.07.2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Станимир Желязков, Дора Маринова, Васил Киров, Дойчин Боянов, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет избира Тихомир Димитров за делегат на ОС на БТС, което ще се проведе на 3.10.2020 г.

„За“ – 0
„Против“ - Петко Тотев, Станимир Желязков, Васил Киров, Никола Недялков
„Въздържал се“ - Дора Маринова, Дойчин Боянов
не се приема

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет избира Дора Маринова за делегат на ОС на БТС, което ще се проведе на 3.10.2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Станимир Желязков, Дора Маринова, Васил Киров, Дойчин Боянов, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет изисква допълнителна информация от участниците в проекта „Патагония 2021“, съгласно изискванията за финансира на проекти в областта на алпинизма.

„За“ - Петко Тотев, Станимир Желязков, Васил Киров, Дойчин Боянов, Никола Недялков
„Въздържал се“ - Дора Маринова

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF