Новини

Проекти в областта на алпинизма - подпомагане
22 юни 2020

Както всяка година, Българската федерация по катерене и алпинизъм има възможност за частично финансиране на проекти за алпийски изкачвания през 2020 г. Клубове / членове на БФКА, които имат интерес към подобно финансиране, може да изпратят в срок до 05.07.2020 г. на електронната поща на БФКА проекта си, който трябва да е изготвен съобразно утвърдените Условия за кандидатстване и финансиране
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF