Новини

Заседание на УС на БФКА, 19.06.2020 г.
22 юни 2020

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 / 2020 г. от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 19.06.2020 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова,Станимир Желязков, Никола Недялков, Васил Киров, Калин Гърбов, Иван Геров

ОТСЪСТВАТ: Снежана Михайлова, Тихомир Димитров


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет избира Николай Петков за заместник-председател на управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова,Станимир Желязков, Никола Недялков, Васил Киров, Калин Гърбов, Иван Геров
приема се


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ПЕТКО ТОТЕВ/

ПРОТОКОЛ:
/ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА/


 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF