Новини

Съобщение за отлагане на състезания по спортно катерене, планувани на 14-15.03.2020 г.
09 март 2020

Във връзка с предприетите мерки срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19 у нас, препоръките на Министерския съвет и Националния оперативен щаб срещу коронавируса, заповед на Министъра на младежта и спорта, и заповед на Ректора на НСА за отмяна на провеждане на спортни мероприятия на територията на НСА "Васил Левски" за срока 9-15.03.2020 г., плануваните състезания по спортно катерене на 14-15.03.2020 г. в НСА, София се отлагат. Новите дати ще бъдат съобщени допълнително.

Съобщение на Министерство на младежта и спорта от 06.03.2020 г. и 08.03.2020 г.

Заповед на Ректора на НСА от 09.03.2020 г.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF