Новини

Държавно първенство по ледено и Dry tooling катерене, с. Бов - Искърско дефиле, 01.02.2020 год.
03 февруари 2020

КЛАСИРАНЕ 


Снимкио от състезанието
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF