Новини

Заседание на УС на БФКА, 10.12.2019 г.
11 декември 2019

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 13 / 2019 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 10.12.2019 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Дора Маринова, Станимир Желязков, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов, Николай Петков, Янко Танчев

ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Мартин Маровски, Дойчин Боянов


РЕШЕНИЕ № 1

УС утвърждава спортен календар на БФКА за 2020 г..

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС утвърждава проект за кандидадстване по Програма за развитие на спорта за високи постижения за 2020 г. на Министерство на младежта и спорта.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС утвърждава класиране на клубовете – членове на БФКА за 2019 г.

„За“ - всички
приема се

 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF