Новини

Заседание на УС на БФКА, 12.11.2019 г.
13 ноември 2019

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 11 / 2019 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 12.11.2019 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Дора Маринова, Станимир Желязков, Васил Киров, Никола Недялков и Калин Гърбов – телефонна връзка
Елисавета Първанова – контролен съвет

ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Мартин Маровски, Николай Петков, Дойчин Боянов, Янко Танчев


РЕШЕНИЕ № 1

УС утвърждава за носител на Годишните награди на БФКА за 2019 г. Александра Тоткова - състезателка по спортно катерене при девойки 14-15 г., спечелила сребърен и бронзов медал на световно първенство, носителка на европейската купа в дисциплината боулдър, 2-ра в класирането за европейската купа в дисциплината трудност.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Станимир Желязков, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС утвърждава за носител на Годишните награди на БФКА за 2019 г. състезателите по спортно катерене: Слав Киров - юноши 14-15 г. и Ерика Велев – девойки 16-17 г., спечелили сребърен медал в комбинацията на европейско първенство, Матей Мицев – юноши 16-17 г. - бронзов медал в същото състезание.

„За“ - Петко Тотев, Станимир Желязков, Васил Киров, Калин Гърбов
„Против“ - Дора Маринова
„Въздържал се“ - Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС утвърждава награди за изтъкнати спортисти и деятели във връзка с 90-годишнина на БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Станимир Желязков, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

УС утвърждава класиране за Републиканско първенство по алпинизъм за 2019 г..

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Станимир Желязков, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет утвърждава за участие в класирането на клубовете за 2019 г. при децата 1-3 гр. състезанията във Велико Търново и Казанлък.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Станимир Желязков, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет подкрепя процедура за придобиване на българско гражданство на състезателките по ски-алпинизъм Екатерина Осичкина и Анна Малишева.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Станимир Желязков, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов
приема се 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: КВС Банк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF