Новини

Купа "България 2019" - състезание по спортно катерене за деца до 3 гр., 9.11.2019 г., Велико Търново
11 ноември 2019


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: КВС Банк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF