Новини

Катерачна среща "Врабча 2019" - държавно първенство по скално катерене, 28-29.09.2019 г., скалите до с. Врабча
24 септември 2019

Една от целите на Държавното първенство по катерене на скали е да се разкриват нови обекти за катерене и популяризирането им чрез организиране на катерачна среща. Тази година тя ще се проведе на 28 и 29 септември 2019 г. на скалите в близост до село Врабча, община Трън. Новите маршрути от различна категория на трудност са разработени в пет сектора, разположени близо един до друг в обща скална верига.
ВАЖНО: Забранява се катерене на новите маршрути до началото на срещата.

І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

28-29.9.2019 г., Скалите в близост до село Врабча.

II. НАСТАНЯВАНЕ

Наета от организаторите е къща за гости „Дива“ (в нея няма повече места). Подобни къщи и
хотели има в района на Трън.
Места за опъване на палатки могат да се намерят на 150 метра след мястото за паркиране за
скалите.
Възможно е и ежедневно пътуване и връщане в София, поради близостта – 80 км от цетъра на
София, в голямата си част по добър път през Перник и Брезник.

III. ПРОГРАМА

28 септември (събота)
На скалите
9:30 –записвания
9:30 - 18:30 ч. - изкачвания
29 септември (неделя)
На скалите
9:00 - 17:30 ч. – изкачвания
18:00 ч. – обявяване на резултатите

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Всички желаещи катерачи, които отговарят на следните условия:
• навършени 12 г. (участници на възраст 12-18 г. трябва да имат съгласие от родител и
придружител/треньор!)
• разполагат с необходимата екипировка и съоръжения за спортно катерене на скали,
включително КАСКА.

V. ТЕХНИЧЕСКИ И СЪДИЙСКИ СЪСТАВ – Николай Петков, Дойчин Боянов, Ивайло Радков, Младен Данков, Елисавета Първанова, Дарина Петкова.

VI. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

БФКА обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата. Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на участниците.
Такса за участие 15 лв., която ще се използва за награден фонд. ВНИМАНИЕ:
 Тези, които не желаят да записват изкачванията си (не участват в класирането), също
заплащат стартова такса.
 Картотекираните състезатели в БФКА не заплащат стартова такса.

VII. РЕГЛАМЕНТ

В предварителната подготовка на маршрутите взеха участие Дойчин Боянов, Николай Петков, Младен Данков, Мартин Пенков, Ивайло Радков, Тодор Тодоров, Петко Тотев, Милкана Русева, Орлин Илиев. Подготвени са около 40 маршрута от различна категория, от 15 до 25 метра дължина.

Сайтът Climbingguidebg.com ще бъде партньор в организацията на срещата, подготовка на информацията и отразяване на проявата. Информация за района на Врабча и маршрутите можете да намерите тук: https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=regioninfo&idRegion=299 

На място участниците ще получат карта (списък) с маршрутите, в която ще си отбелязват преминатите маршрути, стилът и мнение за категорията. ВАЖНО: ще се признават маршрутите и стилът записани при съдиите, раздадените карти ще са само информативни!

Всеки маршрут ще носи определен брой точки, които се поделят от преминалите го в стил RP, флаш или е направен FA (първо преминаване). Стилът на преминаване ще бъде отчетен чрез умножаване на точките от маршрута по коефициент, който за RP = 1, Flash и/или FA =1,25. Няма да се следи за онсайт, тези преминавания ще се отчитат като флаш. Участвалите в екипирането на маршрутите също могат да участват в срещата, като ще бъдат признати за класиране маршрути, които не са екипирали или катерили.

Поради липса на възможност всички маршрути да бъдат оборудвани предварително с примки, участниците оставят своите примки при първото катерене на даден маршрут. На края всички примки се събират.

Допълнителни подробности по маршрутите и окончателния регламент ще бъдат дадени на техническата конференция.

VIII. НАГРАДИ

Парични награди – събраните от стартовите такси, материални. 

Фейсбук страница на събитието


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF