Новини

Държавно първенство по ледено катерене и открита Балканска катерачна среща, х. "Скакавица", Рила, 18-19-ти февруари 2006 г.
02 февруари 2006Ф Е Д Е Р А Ц И Я Н А Б Ъ Л Г А Р С К И Т Е А Л П И Й С К И К Л У Б О В ЕН А Р Е Д Б АЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ЛЕДЕНО КАТЕРЕНЕ

И ОТВОРЕНА БАЛКАНСКА КАТЕРАЧНА СРЕЩА

18-19 февруари 2006 г.

І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕПървенството ще се проведе в района на хижа “Скакавица”, Рила на 18-ти и 19-ти февруари 2006 г. по следната програма:17-ти февруари 2006 г. (петък)до 20,00 ч. - пристигане и настаняване

20,30 ч. – техническа конференция18-ти февруари 2006 г. (събота)09,00 ч. – квалификация маршрут А и Б19-ти февруари 2006 г. (неделя)10,00 ч. – финали

15,00 ч. – награждаване и закриване на състезаниетоПровеждането на първенството е съгласувано с дирекция “Национален парк “Рила” и разрешено със заповед № РД-8 / 23.01.2006


ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕВ състезанието по ледено катерене могат да участват всички състезатели, които отговарят на следните условия:

- да имат предсъстезателен медицински преглед

- да са застраховани за най-малко 1000 лева

- да имат “Планинска застраховка” /може да се направи на място/Съдия-откривател – Милкана РусеваІІІ. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ.ФБАК обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата.

Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.

Настаняването ще бъде в хижа “Скакавица”. Цена на нощувката – от 6 до 8 лв.

Стартова такса – 5 /пет/ лв. за състезатели - членове на ФБАК (членски внос за 2006 г.); 10 /десет/ лв. за състезатели, нечленуващи в ФБАКІV. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ.Класирането е индивидуално, категории - мъже и жени. Наградите са материални, осигурени от спонсорите на състезанието – фирмите “Ифелоус”, “Пик 3000”, “Мило”. Благодарим на ТД “Рилски езера”, Дупница за съдействието за настаняване на съдиите и участниците в състезанието.ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост организаторите си запазват право на промени. Информация по стартовете и маршрутите ще бъде дадена на техническата конференция.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF