Новини

Спортно катерене - трудност и скорост, II-ри кръг от купа "България" - деца, 19.05.2019 г., Стара Загора
28 май 2019

КЛАСИРАНЕ:

ТРУДНОСТ

СКОРОСТ

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: КВС Банк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF