Новини

Заседание на УС на БФКА, 14.03.2019 г.
15 март 2019

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 4 / 2019 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 14.03.2019 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Тихомир Димитров, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Дора Маринова, Никола Недялков, Николай Петков, Васил Киров (със закъснение)
Елисавета Първанова – контролен съвет, Снежана Михайлова

ОТСЪСТВАТ: Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев


РЕШЕНИЕ № 1

УС предлага на Столичен общински съвет да удостои Николай Петков със званието „Почетен гражданин на София“.

„За“ - Петко Тотев, Тихомир Димитров, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Дора Маринова, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС предлага на Столичен общински съвет да удостои Дойчин Боянов със званието „Почетен гражданин на София“.

„За“ - Петко Тотев, Тихомир Димитров, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Дора Маринова, Никола Недялков, Николай Петков

Васил Киров влиза на заседанието.

РЕШЕНИЕ № 3

УС възлага на Петко Тотев и Станимир Желязков да изготвят отговор на писмо от АРАС.

„За“ - Петко Тотев, Тихомир Димитров, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Дора Маринова, Никола Недялков, Николай Петков, Васил Киров
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

УС решава да подкрепи 4 кръга от купа „България“ по спортно катерене с по 1000 лв. от собствените средства на БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Тихомир Димитров, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков, Николай Петков, Васил Киров
„Против“ - Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

УС решава да възстанови комисия „спортно катерене“.

„За“ - Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков
„Против“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Николай Петков, Васил Киров
„Въздържал се“ - Тихомир Димитров
не се приема

РЕШЕНИЕ № 6

УС се задължава да кани поне един път годишно всички заинтересовани за подготвяне на решения, свързани с изготвяне на календара на отделните спортни дисциплини, бюджета и други въпроси.

„За“ - Петко Тотев, Тихомир Димитров, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков, Николай Петков
„Въздържал се“ - Васил Киров, Дора Маринова 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF