Новини

Заседание на УС на БФКА, 29.01.2019 г.
30 януари 2019

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 2 / 2019 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 29.01.2019 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Николай Петков (със закъснение)
ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Калин Гърбов, Станимир Желязков


РЕШЕНИЕ № 1

УС приема годишен финансов отчет и финансова справка за 2018 г. на БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев
приема се


РЕШЕНИЕ № 2

УС приема проекто-бюджет на БФКА за 2019 г.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев
„Въздържал се“ - Никола Недялков
приема се

Николай Петков влиза в заседанието.

РЕШЕНИЕ № 3

УС приема отчет за подготовката на спортистите през II-ро шестмесечие на 2018 г.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Николай Петков
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

УС утвърждава състав на отбор за участие в световно първенство по ски-алпинизъм – Никола Калистрин и Кирил Николов.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Николай Петков
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

УС приема за член на БФКА сдружение „Монтис“.

За - Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Николай Петков
приема се
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF