Новини

Заседание на УС на БФКА, 12.12.2018 г.
13 декември 2018

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12 / 2018 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 12.12.2018 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Мартин Маровски, Дойчин Боянов

ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Янко Танчев

РЕШЕНИЕ № 1

УС решава да подпомогне проект „Патагония“ с 1000 лв.

„За“ - Петко Тотев, Дойчин Боянов, Никола Недялков
„Против“ - Мартин Маровски, Станимир Желязков, Васил Киров
„Въздържал се“ - Николай Петков, Калин Гърбов, Дора Маринова
не се приема

Дойчин Боянов и Станимир Желязков напускат заседанието.

РЕШЕНИЕ № 2

УС утвърждава спортен календар на БФКА за 2019 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов, Мартин Маровски, Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС утвърждава проект за кандидатстване по Програма за развитие на спорта за високи постижения за 2019 г. на ММС.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов, Мартин Маровски
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

УС утвърждава класиране на клубовете за 2018 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов, Мартин Маровски, Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Клуб няма право да картотекира състезатели за новата спортно-състезателна година, ако не е заплатил на БФКА задълженията за предишната година.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов, Мартин Маровски, Дора Маринова
приема се

 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF