Новини

Заседание на УС на БФКА, 19.11.2018 г.
20 ноември 2018

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 11 / 2018 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 19.11.2018 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Мартин Маровски, Тихомир Димитров, Дойчин Боянов

Елисавета Първанова – контролен съвет

ОТСЪСТВАТ: Николай Петков


РЕШЕНИЕ № 1

УС утвърждава за носител на Годишните награди на БФКА за 2018 г. Дамян Чолпанов, Никола Леваков и Петьо Савов, участници в експедиция „Дарамсура 2018“ с реализирано премиерно изкачване на девствения връх Чолесан (5486 м.н.в.)

„За“ - Дора Маринова, Никола Недялков, Янко Танчев, Станимир Желязков, Тихомир Димитров, Дойчин Боянов
„Против“ - няма
„Въздържал се“ - Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Мартин Маровски
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС утвърждава за носител на Годишните награди на БФКА за 2018 г. Александра Тоткова за преминаване на маршрута „4X4“, първо женско 8b+ в България.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Мартин Маровски, Тихомир Димитров, Дойчин Боянов
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС утвърждава за носител на Годишните награди на БФКА за 2018 г. Петър Атанасов – състезател по спортно катерене при юноши 14-15 г., класирал се на второ място в комплексното класиране на европейско първенство, балкански шампион в дисциплината „трудност“, преминал маршрут 8b+ "Полуфабрикат“, Дряново.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Никола Недялков, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Мартин Маровски, Тихомир Димитров, Дойчин Боянов
„Против“ - Дора Маринова
приема се


РЕШЕНИЕ № 4

УС утвърждава за носител на Годишните награди на БФКА за 2018 г. Петър Иванов - състезател по спортно катерене при юноши 18-19 г. - 6-то място на Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес, носител на европейската купа и вицешампион на европейското първенство в дисциплината боулдър, 1-во място в комплексното класиране на европейско първенство по спортно катерене, 1-во място в комбинацията за европейската купа.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Мартин Маровски, Тихомир Димитров, Дойчин Боянов
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

УС утвърждава календар за зимния сезон 2018 / 2019 г.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Мартин Маровски, Тихомир Димитров, Дойчин Боянов
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

УС утвърждава заплащане на наем в размер на 2000 лв. за зала „Бонсист“ за провеждане на ДП боулдър деца / юноши / девойки.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Дойчин Боянов
приема се
„Против“ - няма
„Въздържал се“ - Янко Танчев, Мартин Маровски, Тихомир Димитров
приема се

РЕШЕНИЕ № 7

УС утвърждава правила за картотекиране за 2019 г. както следва:
- срок - през цялата година, но преди първото състезание, в което ще участва състезател;
- картотеката трябва да съдържа информация за състезателите по образец. Документите се пращат по електронната поща от представляващия клуба;
- картотеката за 2019 г. е в размер на 15 лв., може да се заплаща от клуба по всяко време, но не по-късно от края на годината;
- картотекираните състезатели не заплащат стартови такси в ДП ски-алпинизъм, спортно и ледено катерене, и алпинизъм.
- състезател, който не е картотекиран, се допуска за участие в ДСК след попълване на съответна декларация, заплащане на стартова такса в размер на 20 лв. и в протокола фигурира без клубна принадлежност.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Мартин Маровски, Тихомир Димитров, Дойчин Боянов
приема се
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF